Forma prawna Drukuj

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest podmiotem leczniczym posiadającym osobowość prawną, który działa na podstawie:

1/ Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami),

2/ Zarządzenia Wojewody Tarnowskiego Nr 217/98 z dnia 14 lipca 1998r., w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

3/ Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz 591 z późniejszymi zmianami),

4/ Statutu,

5/ Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr W - 18 000000010193

6/. Wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod NR KRS: 0000042266.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-06-15 12:29:40
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-06-29 08:37:30
Odsłon: 4756
Dziennik zmian