Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 19/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb54
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb38
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb27
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb26
Pobierz plik (13_03_2018Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 109 Kb34
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb25
 

OGŁOSZENIE 18/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb49
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb30
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb27
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb28
Pobierz plik (13_03_2018 Umowa.doc)Projekt umowy 77 Kb28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb27
 

OGŁOSZENIE 17/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (17_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb66
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 59 Kb56
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb49
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb50
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy1 65 Kb48
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 2 61 Kb46
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb45
 

OGŁOSZENIE 16/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb67
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb48
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb44
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb46
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Projekt umowy 73 Kb46
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb47
 

OGŁOSZENIE 15/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb71
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb50
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb48
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb46
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 101 Kb48
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb46
 
Więcej artykułów…