Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 51/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii oraz pozostawianie poza obiektami udzielającego zamówienie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb65
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb21
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb15
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb17
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia lekarze 0918.odt)Projekt umowy 43 Kb16
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb15
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb4
 

OGŁOSZENIE 50/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb38
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb16
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb13
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb14
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 101 Kb11
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb13
 

OGŁOSZENIE 49/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb36
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb15
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb11
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 98 Kb28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb12
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb7
 

OGŁOSZENIE 48/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb33
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb11
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb13
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb10
Pobierz plik (Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 124 Kb10
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb14
 

OGŁOSZENIE 47/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii, immunodiagnostyki i autoimmunologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2018r. do 31.10.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.09.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - wrzesień 2018.doc)Ogłoszenie 52 Kb46
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - wrzesień 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb23
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor.wrzesień 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 61 Kb22
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.- wrzesień 2018.doc)Formularz oferenta 67 Kb26
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- wrzesień 2018.doc)Projekt umowy 132 Kb21
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - wrzesień 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb24
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - wrzesień 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb3
 
Więcej artykułów…