OGŁOSZENIE 23/2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacji z zakresu chorób wewnętrznych pacjentom Oddziałów Psychiatrycznych w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  3.06.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka52 kB2022-06-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka67 kB2022-06-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka36 kB2022-06-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka43 kB2022-06-03
Pobierz plik (umowa konsultacje internistyczne psychiatria 05-2022 projekt-1.docx)Projekt umowy agnieszka19 kB2022-06-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-06-03
Pobierz plik (uniewaznienie.doc)Unieważnienie agnieszka27 kB2022-06-22

OGŁOSZENIE 22/2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz w Oddziale Wewnętrznym I w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2022r. do 30.06.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  3.06.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-06-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 02-2021.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka67 kB2022-06-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka37 kB2022-06-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka44 kB2022-06-03
Pobierz plik (umowa lekarz oddział Wewn I i Dyżury Wewn II 06-2022.docx)Projekt umowy agnieszka27 kB2022-06-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-06-03

OGŁOSZENIE 21/2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni leczenia bólu w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-06-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka68 kB2022-06-02
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu ofert agnieszka43 kB2022-06-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka52 kB2022-06-02
Pobierz plik (poradania wzór umowy.docx)Projekt umowy agnieszka24 kB2022-06-02
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-06-02
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka31 kB2022-06-22

OGŁOSZENIE 20/2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Bloku Operacyjnym  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-06-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka68 kB2022-06-02
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka37 kB2022-06-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka45 kB2022-06-02
Pobierz plik (Umowa zabiegi anestezjolog-1.docx)Projekt umowy agnieszka21 kB2022-06-02
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-06-02
Pobierz plik (rozstrzygniecie_leczenie bólu.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka31 kB2022-06-22

OGŁOSZENIE 19/2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie agnieszka52 kB2022-06-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka66 kB2022-06-02
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka45 kB2022-06-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta agnieszka46 kB2022-06-02
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy.docx)Projekt umowy agnieszka36 kB2022-06-02
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-06-02
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka27 kB2022-06-22