Oddział Terapii Uzależnień jest zlokalizowany w Straszęcinie 295. W naszym Ośrodku zajmujemy się stacjonarną terapią dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, leki) po detoksykacji, gdyż wymagane jest odtrucie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia lub okres abstynencji. Koszty leczenia są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

OFERUJEMY:

 • terapię indywidualną - każdy pacjent ma terapeutę prowadzącego
 • terapię grupową
 • zajęcia psychoedukacyjne - zdobywanie wiedzy na temat uzależnienia i radzenia sobie z nim
 • opiekę medyczną

Terapia w Oddziale trwa 6-8 tygodni i jest oparta o nowoczesne metody stosowane w psychoterapii uzależnień.


WAŻNE

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia na Oddział Terapii poprzedzają rozmowy kwalifikacyjne wymagające wcześniejszego zgłoszenia pod numerami telefonu 14 6803678 lub 14 6803656.

Pacjenci, którzy zakończyli leczenie w trybie stacjonarnym, mogą kontynuować terapię w Poradni Terapii Uzależnień działającej w tutejszym Zespole Opieki Zdrowotnej.


        Nasz Zespół:

 • Kierownik Oddziału: Maksymilian Stęga - lekarz psychiatra, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Zastępca Kierownika: mgr Dominika Szarek - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Chodur - certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 • Psycholog: mgr Barbara Durał-Krajewska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Psycholog: mgr Dagmara Styś - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Magdalena Krajewska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Robert Czarnecki - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Grażyna Michalczyk - certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 • mgr Piotr Urzędowski - młodszy asystent psycholog

       oraz pielęgniarki:

 • Bożena Jędrzejczyk, Bożena Kieś, Małgorzata Nowicka, Maria Nowak, Maria Czernicka, Jolanta Najuch, Teresa Stanoch, Lucyna Ciepińska

       Ważne telefony:

 • 014 6803 656 - Kierownik Oddziału 
 • 014 6803 678 - Zastępca Kierownika 
 • 014 6803 657 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6803 654 - Dyżurka Pielęgniarek 
 • 014 6839 367 lub 629 - Telefon dla pacjentów