W dniu 29 maja 2024r. o godzinie 11.40 do sekretariatu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zadzwoniła niezidentyfikowana osoba z informacją, że w jednym z pomieszczeń Zespołu Poradni Specjalistycznych został podłożony ładunek wybuchowy. O zdarzeniu został poinformowany obecny na miejscu Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, który zgodnie z procedurą polecił przeprowadzić ewakuację osób z terenu zagrożonego.


Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy wydał polecenie Kierownikowi Zespołu Poradni Specjalistycznych o przeprowadzeniu ewakuacji osób tam przebywających, a sam powiadomił telefonicznie na numer alarmowy 112 służby ratownicze. Personel medyczny przed przybyciem służb ratowniczych bezpiecznie ewakuował pacjentów do miejsca zbiórki osób ewakuowanych.
Po przybyciu służb ratowniczych pomieszczenia Zespołu Poradni Specjalistycznych zostały sprawdzone pod kątem obecności ładunku wybuchowego. Służby nie stwierdziły zagrożenia wybuchem i zakończyły działania. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom personelu medycznego i służb ratowniczych szybko udało się przywrócić funkcjonowanie Zespołu Poradni Specjalistycznych.


Powyższe działania były przeprowadzone w celu sprawdzenia przygotowania personelu medycznego na wypadek wystąpienia zagrożenia związanego z możliwością podłożenia ładunku wybuchowego  lub przedmiotu nieznanego pochodzenia.


Działania personelu medycznego zostały dobrze ocenione przez funkcjonariuszy służb mundurowych.