Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną zawiesza się możliwość odwiedzin pacjentów
przebywających w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91,
Straszęcin 295:
1) W wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z osobą
bliską, lekarz danego oddziału może wydać zgodę na odwiedziny po wcześniejszym uzgodnieniu
i przy zachowaniu środków ochrony.
2)Zobowiązuje się personel oddziałów szpitalnych do zamykania drzwi i kontroli dostępu na oddział
osób trzecich.