Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.11.2023r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.11.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  21.09.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-09-21
Pobierz plik (SWK O_Kardiologiczny Lekarz 04-2023(1).doc)Szczegółowe warunki konkursy Agnieszka Książek68 kB2023-09-21
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o konkursie Agnieszka Książek38 kB2023-09-21
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2023-09-21
Pobierz plik (O_Kardiologii umowa kontraktowa 04-2023(1).docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2023-09-21
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2023-09-21
Pobierz plik (22 uniewaznienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek27 kB2023-10-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U. 2022 poz.633 z późn. zm./,

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania w kierunku gruźlicy. 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2023r. do 31.10.2026r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.09.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu gruźlicy - wrzesień 2023r..doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek50 kB2023-09-20
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - gruźlica - wrzesień 2023r..DOC)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek70 kB2023-09-20
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - gruźlica- wrzesień 2023r..doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek67 kB2023-09-20
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania gruźlica - wrzesień 2023r..doc)Projekt umowy Agnieszka Książek119 kB2023-09-20
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - wrzesień 2023r..doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2023-09-20
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - wrzesień 2023r..doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek60 kB2023-09-20

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U. 2022 poz.633 z późn. zm./,

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie:  biochemii, koagulologii, immunochemii, autoimmunologii, genetyki i terapii monitorowania leku.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2023r. do 31.10.2026r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2023r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00 począwszy od dnia 21.09.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - biochemia  wrzesień 2023.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-09-20
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - biochemia wrzesień 2023.DOC)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek140 kB2023-09-20
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -biochemia...wrzesień 2023.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek182 kB2023-09-20
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - biochemia wrzesień 2023.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek107 kB2023-09-20
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- biochemia wrzesień 2023.doc)Projekt umowy Agnieszka Książek162 kB2023-09-20
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne - biochemia - wrzesień 2023.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek35 kB2023-09-20

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologicznym  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.11.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 25.09.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  19.09.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-09-19
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2023-09-19
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek33 kB2023-09-19
Pobierz plik (Kardiologia dyżury umowa 09-2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2023-09-19
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2023-09-19
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarzadzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2023-09-19
Pobierz plik (rozstrzygniecie 18.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek32 kB2023-09-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 25.09.2023r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 25.09.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-08-18
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2023-08-18
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o konkursie Agnieszka Książek34 kB2023-08-18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2023-08-18
Pobierz plik (Lekarz Oddział Neurologii umowa.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2023-08-18
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2023-08-18
Pobierz plik (rozstrzygniecie 18.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2023-10-03