Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Odcinek Intensywnej Terapii zlokalizowany jest na V piętrze Szpitala, natomiast odcinek Anestezjologii funkcjonuje na terenie nowego Bloku Operacyjnego. Oddział wykonuje zadania lecznicze w zakresie: anestezji, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych w Bloku Operacyjnym oraz w celach diagnostycznych i leczniczych, a także intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia - obszar ten liczy 6 łóżek z indywidualnymi monitorami stanowiskowymi.

       Nasz zespół:

 • p.o. Kierownika Oddziału: lek. med. Eugeniusz Kawa - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • p.o. Kierownika Bloku Operacyjnego: lek. med. Alicja Ruman - Petrenko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

       Lekarze oddziałowi:

 • lek. Włodzimierz Rolecki - Starszy asystent Z-ca Kierownika -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Agnieszka Kukułka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Magdalena Kokoszka - Dykas - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Anna Antoń - Rutkowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Aniela Artyńska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 
 • lek. Zbigniew Bober - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Krzysztof Siwiec - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Paweł Kukułka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 
 • lek. Magdalena Uzar-Jastrząb - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Magdalena Frej - Baszczowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Marek Wojtaszek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

       Pielęgniarka Oddziałowa: Zuzanna Muchowska

       Ważne telefony:

 • 014 6808 416 - Gabinet Ordynatora
 • 014 6808 316 - Dyżurka lekarska
 • 014 6808 412 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6808 312 - Dyżurka pielęgniarska