Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na II piętrze Szpitala, posiada 40 łóżek oraz odcinek intensywnego nadzoru do leczenia nagłych stanów, z możliwością ciągłego monitorowania podstawowych czynności życiowych. Oddział diagnozuje i leczy pacjentów z zakresu szeroko rozumianych dziedzin chorób wewnętrznych. Szczegółowe zainteresowania oddziału i zespołu lekarskiego są ukierunkowane na diagnostykę i terapię schorzeń kardiologicznych i pulmonologicznych. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie: Laboratorium Centralne, Pracownię Mikrobiologii Ogólnej, Pracownię Echokardiografii, Pracownię Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Rezonansu Magnetycznego), Pracownię Endoskopii, Pracownię EEG. Wykonujemy specjalistyczne procedury takie jak: echokardiografia, elektrokardiologia, testy pionizacyjne, spirometria, testy wysiłkowe EKG, testy pochyleniowe, echokardiograficzne testy obciążeniowe, ultrasonografię, ultrasonografię tętnic szyjnych, całodobowe monitorowanie Holter EKG, Holter ciśnieniowy ABPM, echo przezprzełykowe, polisomnografię – diagnostykę bezdechu sennego, kolonoskopię, gastroskopię, rektoskopię. Współpracujemy również z innymi specjalistami i ośrodkami specjalistycznymi, Nasi pacjenci mogą korzystać z konsultacji specjalisty chorób naczyń, a także konsultacji w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.

        Nasz Zespół:

 • Kierownik Oddziału: lek. med. Jadwiga Niemiec-Kulij - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
 • Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Agnieszka Kędzior-Wacławska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
 • Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Dorota Knajzel - specjalista chorób wewnętrznych

       Lekarze oddziałowi:

 • Lek. med. Maria Styczeń - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Marek Niewiadomski - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Krzysztof Krasoń - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Urszula Sochacka - Nosal - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek. med. Joanna Urbańska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Lek. med. Beata Ciecieręga-Ligęzka  - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Małgorzata Mazur - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek. med. Małgorzata Wolak-Knych - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Lek. med. Damian Baran - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Marta Podleśny - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Michalina Zygmunt - w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • Lek. med. Marek Traczyński - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Krzysztof Jaworski - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Anna Słąba - młodszy asystent rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Mateusz Szklarczyk - młodszy asystent rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Waśko – specjalista pielęgniarstwa internistycznego,      

Zastępca: mgr Ewa Trojan – pielęgniarka koordynująca do spraw zakażeń szpitalnych

Nasz zespół pielęgniarek liczy obecnie trzydzieści osiem osób, w tym trzynaście posiada wyższe  wykształcenie magisterskie ,sześć osób posiada wyższe wykształcenie licencjackie,   siedem osób posiada specjalizację internistyczną.

       Ważne telefony:

         Odcinek I

 • 014 6808 354 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 353 - Dyżurka pielęgniarek
 • 014 6808 356 - Sekretarka medyczna

      Odcinek II

 • 014 6808 359 – Gabinet lekarski
 • 014 6808 358 – Dyżurka pielęgniarek
 • 014 6808 360 – Sekretarka medyczna