Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii znajduje się na II piętrze Szpitala. Oddział posiada 55 łóżek oraz 4-łóżkowy odcinek intensywnego nadzoru kardiologicznego do leczenia nagłych stanów kardiologicznych z możliwością ciągłego monitorowania podstawowych czynności życiowych. Oddział diagnozuje i leczy pacjentów z zakresu szeroko rozumianych dziedzin chorób wewnętrznych. Szczegółowe zainteresowania oddziału i zespołu lekarskiego są ukierunkowane na diagnostykę i terapię schorzeń kardiologicznych i pulmonologicznych jak echokardiografia, elektrokardiologia, testy pionizacyjne, spirometria. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie: Laboratorium Centralne, Pracownię Mikrobiologii Ogólnej, Pracownię Echokardiografii, Pracownię Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Rezonansu Magnetycznego), Pracownię Endoskopii, Pracownię EEG. Wykonujemy specjalistyczne procedury takie jak testy wysiłkowe EKG, testy pochyleniowe, echokardiografię, echokardiograficzne testy obciążeniowe, ultrasonografię, ultrasonografię tętnic szyjnych, całodobowe monitorowanie Holter EKG, ABPM, spirometrię. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych na 6 miejsc szkoleniowych oraz posiada 2 miejsca stażowe z chorób wewnętrznych w ramach specjalizacji z kardiologii.

        Nasz Zespół:

 • Kierownik Oddziału: lek. med. Jadwiga Niemiec - Kulij - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
 • Z-ca Kierownika Oddziału: dr n.med. Marcin Kunecki - specjalista kardiolog
 • Z-ca Kierownika Oddziału: lek.med. Dorota Knajzel - specjalista chorób wewnętrznych

       Lekarze oddziałowi:

 • Lek. med. Maria Styczeń - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Marek Niewiadomski - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Krzysztof Krasoń - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Urszula Sochacka - Nosal - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek. med. Joanna Urbańska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Dr n. med. Tomasz Kozik - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Beata Ciecieręga -Ligęzka  - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Małgorzata Mazur - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek. med. Agnieszka Kędzior-Wacławska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
 • Lek. med. Małgorzata Wolak - Knych - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Lek. med. Damian Baran - w trakcie specjalizacji

      Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Waśko

       Ważne telefony:

 • 014 6808 388 - Gabinet Ordynatora
 • 014 6808 359 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 358 - Dyżurka pielęgniarek
 • 014 6808 360 - Sekretarka medyczna