Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na II piętrze Szpitala. Posiada 40 łóżek w tym 4 łóżka w sali intensywnego nadzoru do leczenia stanów ciężkich, zagrażających życiu, z możliwością ciągłego monitorowania parametrów życiowych ( monitorowanie zapisu EKG, saturacji, ciśnienia tętniczego, częstości oddechów). W oddziale , w razie potrzeby, jest możliwość pełnego zamonitorowania kolejnych 9 pacjentów.
Oddział diagnozuje i leczy pacjentów z zakresu szeroko rozumianych dziedzin chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem:

    • chorób układu oddechowego
    • chorób układu pokarmowego
    • chorób układu krwiotwórczego
    • chorób układu krążenia
    • chorób metabolicznych
    • chorób nerek i układu moczowego
    • chorób reumatycznych
    • chorób układu wewnątrzwydzielniczego
    • chorób alergicznych
    • chorób infekcyjnych
    • stanów terminalnych w chorobach nowotworowych i przewlekłych
    • ostrych zatruć

Diagnostyka chorych prowadzona jest  w oparciu o pracownie naszego Szpitala : Laboratorium Centralne, Pracownię Mikrobiologii Ogólnej, Pracownię Echokardiografii, Pracownię Elektrokadiologii Nieinwazyjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej  ( Pracownie: RTG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Ultrasonografii), Pracownię Endoskopii, Pracownię EEG, a także w ramach własnych Oddziału, a  w razie potrzeby w innych Pracowniach Diagnostycznych w całym kraju.
W pracowniach diagnostycznych wykonujemy bardzo szerokie spektrum badań diagnostycznych, w tym między innymi:
    • w Laboratorium Centralnym: badania biochemiczne, serologiczne, immunologiczne, antygenowe, testy PCR
    • w Pracowni Mikrobiologii Ogólnej: badania mikrobiologiczne, CPE
    • w Pracowni Echokardiografii : badanie ECHO serca, przepływy w tt. Szyjnych
    • w Pracowni Elektrokardiologii Nieinwazyjnej : testy wysiłkowe, Holter ekg
    • w Pracowni Endoskopii: kolonoskopię, gastroskopię, rektoskopię, ECPW, a także zabiegi lecznicze, w tym ostrzykiwanie żylaków przełyku, czy zaopatrzenie krwawiących wrzodów żołądka, zakładanie gastrostomii ( PEG)
    • W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonywany jest całodobowo bardzo szeroki wachlarz badań diagnostycznych od badań rentgenowskich po angioTK naczyń płucnych i mózgowych.

W ramach oddziału wykonujemy :
    • szeroką diagnostykę ultrasonograficzną (w tym: USG jamy brzusznej, USG układu moczowego, USG tarczycy, USG jam opłucnowych)
    • spirometrię
    • badanie polisomnograficzne
    • diagnostykę inwazyjną: punkcję jamy opłucnej, punkcję jamy otrzewnowej, punkcję mostka w celu pobrania szpiku kostnego, punkcję lędźwiową.

Oddział współpracuje ze Szpitalną Stacją Dializ i w razie potrzeby zapewnia całodobową możliwość wykonania ostrej hemodializy.
W razie konieczności Oddział przygotowany jest do prowadzenia nieinwazyjnej wentylacji zastępczej CPAP.
Ponadto w oddziale wykonujemy planową diagnostykę endoskopową przewodu pokarmowego oraz diagnostykę obturacyjnego bezdechu sennego.
W razie potrzeby zapewniamy hospitalizowanym w oddziale pacjentom niezbędne konsultacje z lekarzami specjalistami z zakresu: chirurgii, ortopedii, anestezjologii, ginekologii, kardiologii, nefrologii, pulmunologii, urologii, okulistyki, laryngologii, reumatologii, neurologii, specjalisty chorób naczyń, psychiatrii, stomatologii, rehabilitacji medycznej.

W celu zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki współpracujemy ze Szpitalami Uniwersytecki w Rzeszowie i  Krakowie, Ośrodkami Onkologicznymi m.in. w Brzozowie, a także innymi Szpitalami i Poradniami Specjalistycznymi w województwie podkarpackim.

Oddział posiada akredytacje w zakresie prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych.

        Nasz Zespół:

 • Kierownik Oddziału: lek. med. Jadwiga Niemiec-Kulij - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
 • Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Agnieszka Kędzior-Wacławska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
 • Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Dorota Knajzel - specjalista chorób wewnętrznych

       Lekarze oddziałowi:

 • Lek. med. Maria Styczeń - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Krzysztof Krasoń - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Urszula Sochacka - Nosal - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek. med. Joanna Urbańska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Lek. med. Beata Ciecieręga-Ligęzka  - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Małgorzata Mazur - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek. med. Małgorzata Wolak-Knych - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
 • Lek. med. Damian Baran - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Marta Podleśny - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Marek Traczyński - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Krzysztof Jaworski - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Anna Słąba - młodszy asystent rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Mateusz Szklarczyk - młodszy asystent rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Gabriela Świątek-Tkaczyk - młodszy asystent rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Waśko – specjalista pielęgniarstwa internistycznego,      

Zastępca: mgr Ewa Trojan – pielęgniarka koordynująca do spraw zakażeń szpitalnych

Nasz zespół pielęgniarek liczy obecnie trzydzieści osiem osób, w tym trzynaście posiada wyższe  wykształcenie magisterskie ,sześć osób posiada wyższe wykształcenie licencjackie,   siedem osób posiada specjalizację internistyczną.

       Ważne telefony:

 • 014 6808 355 - Gabinet Kierownika
 • 014 6808 354 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 359 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 353 - Dyżurka pielęgniarek
 • 014 6808 356 - Sekretarka medyczna