Oddział Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby jest zlokalizowany w osobnym budynku znajdującym się w parku szpitalnym i mieści się w segmencie wschodnim. Komfortowe sale chorych rozmieszczone są w dwóch skrzydłach budynku i posiadają 30 łóżek. Profil leczonych jednostek chorobowych obejmuje wszystkie choroby zakaźne i pasożytnicze, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, w tym kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Oddział według najnowszych światowych standardów diagnozuje i kompleksowo leczy przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, również w ramach programów terapeutycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z chorób zakaźnych oraz miejsca stażowe dla innych specjalności.

        Nasz Zespół:

 • Ordynator Oddziału: Dr n. med. Robert Undas - specjalista chorób zakaźnych
 • Zastępca Ordynatora Oddziału: Lek. med. Grzegorz Kułak - specjalista chorób zakaźnych

       Lekarze oddziałowi:

 • Lek. med. Urszula Gąsior - specjalista chorób zakaźnych
 • Lek. med. Anna Wierzbicka - specjalista chorób zakaźnych
 • Lek. med. Marek Traczyński - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Magdalena Kołacz - mł. asystent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
 • Lek. med. Magdalena Sieradzka - mł. asystent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
 • Lek. med. Mateusz Gołębiowski - mł. asystent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

       Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewelina Świętoń

       Ważne telefony:

 • 014 6808 385 - Gabinet Ordynatora
 • 014 6808 387 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 383 - Dyżurka pielęgniarska - odcinek I
 • 014 6808 483 - Dyżurka pielęgniarska - odcinek II
 • 014 6808 384 - Sekretarka medyczna