Informacje Środowiskowe

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

SZPITAL POWIATOWY W DĘBICY

39-200 Dębica

ul. Krakowska 91

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

·         Decyzja nr 253/13 z dnia 30 PAŹDZIERNIK 2013r. PPWIS w RZESZOWIE na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki aparat rtg OPERA RT-20

·         Decyzja 253/13 z dnia 30 PAŹDZIERNIK 2013r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki aparat rtg OPERA T-30

·         Decyzja nr SR.442-1-45/1/07/13 z dnia 24-01- 2007r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni  z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. EDITOR HFE 501

·         Decyzja nr 18/2018 Z DNIA 29-01-2018. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. TOMOGRAF KOMPUTEROWY SOMATOM GoUp

·         Decyzja nr 170/2020 z dnia 10-08-2020r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostycznej. APARAT JEZDNY SpeedyPlus DR

·         Decyzja nr 43/11 z dnia 04-03-2011r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, aparat jezdny Polymobil plus

·         Decyzja nr 306/2019 z dnia 22-11-2019r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym apatat rtg typu ramie C Siremobil Compact L z zakresu badań rentgenodiagnostycznych

 

·         Decyzja nr 307/2019 z dnia 22-11-2019r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym apatat rtg typu ramie C Cios Connect z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

·         Decyzja Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych-w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

·          

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące / Dz.U z 2021 poz.1657/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

·         na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach (od 01.08.2022 do 31.08.2023 r.) nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

·         Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

  

Data aktualizacji: 28.09.2023 r.

Dziecko które umiera, w którymkolwiek
momencie swojego życia, choćby przed swoimi
narodzinami, jest takim samym człowiekiem
jak Ty czy ja. Należy mu się szacunek, godne
traktowanie, a zatem i godny pochówek.

Polskie prawo zapewnia rodzicom możliwość
pochowania dziecka, które urodziło się martwe, bez
względu na czas trwania ciąży. Bywa jednak tak, że
niektórzy rodzice rezygnują z tego prawa
i pozostawiają martwe dzieci w szpitalu…


Po podpisaniu porozumienia Burmistrza Miasta z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Dębicy, regulującego zasady pochówku dzieci martwo urodzonych, których rodzice zrezygnowali z prawa do pochówku we własnym zakresie, oraz po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim i Administratorem Cmentarza procedur tego pochówku - Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II pragnie poinformować, że w niedzielę 18.10.2020 r. po raz pierwszy odbędzie się uroczysty pochówek tych dzieci, na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej. Urna i karteczki z imionami dzieci podanymi przez Rodziców, zostanie złożona do wspólnej mogiły. Pochówek poprzedzi Msza św. odprawiona w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy o godz.13.00 w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku: choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dziecka. Przed Mszą św. będzie można napisać imiona zmarłych dzieci, na specjalnie przygotowanych karteczkach, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem, a potem do mogiły zbiorczej na cmentarzu. Uroczysty pochówek, któremu będzie przewodniczył Kapłan nastąpi po Eucharystii i przemieszczeniu się (we własnym zakresie) na cmentarz.


Serdecznie zapraszamy rodziców zmarłych dzieci
i wszystkich pragnących wziąć udział w tych uroczystościach.


Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetowych Miasta Dębicy.
Kolejne pochówki od 2021 będą dwa razy w roku: w pierwszą niedzielę po
25 marca - kiedy obchodzony jest „Dzień Świętości Życia” i w niedzielę po
15 października - jest to dzień, który na całym świecie poświęcony jest
wspomnieniu „Dziecka Utraconego”.


Imiona dzieci można również przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zlokalizowany w Straszęcinie 295, w niskich zabudowaniach przylegających do budynku głównego, z wejściem zlokalizowanym od strony północnej. Oddział dysponuje 23 łóżkami i przyjmuje pacjentów z chorobami przewlekłymi, wymagających całodobowej opieki specjalistycznej. Oddział jest dobrze zagospodarowany, wyposażony w niezbędny do leczenia, utrzymania higieny i rehabilitacji sprzęt, obsługiwany przez wykwalifikowany personel: lekarza, pielęgniarki, terapeutów, rehabilitantów i opiekunów medycznych.

  

       Nasz Zespół:

  • Ordynator Oddziału: lek. med. Stanisława Dybowska - specjalista chorób wewnętrznych
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Fik

       Ważne telefony:

  • 014 6803 672 - Ordynator Oddziału
  • 014 6803 670 - Pielęgniarka Oddziałowa

       Informacje dla osób składających wniosek o przyjęcie do oddziału i wymagane dokumenty:

      1. Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym (oświadczenie o płatności).
      2. Zobowiązanie się członków rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie (oświadczenie o odbiorze pacjenta).
      3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji (zaświadczenie lekarskie).
      4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną (wywiad pielęgniarski).
      5. Skalę Barthel wypełnioną i podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę (0 - 40 pkt).
      6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie - (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej decyzji ZUS / KRUS / MOPS).
      7. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
      8. Kserokopię dowodu osobistego.
      9. Dokumentację medyczną pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (zalacznik nr 1.pdf)zalacznik nr 1.pdf Super User418 kB2022-03-08
Pobierz plik (zalacznik nr 2.pdf)zalacznik nr 2.pdf Super User149 kB2022-03-08
Pobierz plik (oswiadczenie.PDF)oswiadczenie.PDF Super User43 kB2022-03-08

lek. med. Agata Hanych

Godziny przyjęć:
poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 08:00 - 11:00
czwartek 14:00 - 16:00

lek. med. Magdalena Kokoszka

Godziny przyjęć:
środa 08:00 - 11:00

 

lek. med. Michał Cibor

Godziny przyjęć:
piątek 12:00 - 16:00


Zdrowie pacjentów jest naszym priorytetem.

Podkategorie