Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu zlokalizowany jest w obiekcie szpitalnym w Straszęcinie 295 i posiada 25 miejsc dla mężczyzn. Leczeniem i obserwacją objęte są osoby chore psychicznie lub upośledzone umysłowo bez zaburzeń seksualnych i alkoholowych. Przyjęcie pacjenta i jego wypis odbywają się wyłącznie na mocy postanowienia sądu, a czas trwania pobytu nie jest z góry określony. W czasie hospitalizacji pacjenci objęci są leczeniem farmakologicznym wspartym psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. W oddziale funkcjonuje tworzona przez pacjentów społeczność terapeutyczna, która pozwala rozwijać swoje zainteresowania w ramach warsztatów terapeutycznych.

       Nasz Zespół:

 • Ordynator Oddziału: lek. med. Barbara Pawłowska-Milówka - specjalista psychiatra
 • Zastępca Ordynatora Oddziału:  lek. med. Teresa Choma-Tarnowska - specjalista psychiatra
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Rupa
 • Psycholog: mgr Dorota Jabłońska- Jensz,
 • Sekretarka/Pracownik socjalny: Małgorzata Rutka
 • Instruktorzy Terapii Zajęciowej: Ewa Noga, Magdalena Leja, mgr Dorota Pazdan-Żmuda

       Ważne telefony:

 • 14 6803 631 - Ordynator Oddziału
 • 14 6803 643 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 14 6803 632 - Dyżurka pielęgniarska
 • 14 6768 663 - fax
 • 14 8014 445 - telefon dla pacjentów