Oddział Psychiatryczny I

Oddział Psychiatryczny I jest zlokalizowany w Straszęcinie 295. Dysponuje 27 łóżkami i jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, w którym leczeni są pacjenci (kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i polega na stosowaniu farmakoterapii uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. 
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Ordynatora Oddziału oraz lekarzy prowadzących we wtorki i czwartki w godz. 11.00- 13.00

       Nasz zespół:

 • Ordynator Oddziału: lek. med. Robert Gubernat - specjalista psychiatra

       Lekarze Oddziałowi:

 • lek. med. Agnieszka Chmielik - specjalista psychiatra 
 • lek. med. Karina Łabędowicz-Więcek - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Anna Serwańska - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Anna Słowik - w trakcie specjalizacji

      Kierownik ds. pielęgniarstwa: mgr Renata Styś

 • mgr Monika Łapanowska - Psycholog
 • mgr Ewelina Obal - Psycholog
 • Teresa Pociask - Sekretarka Medyczna
 • Beata Kruk - Pracownik Socjalny
 • Renata Mirowska - Instruktor terapii zajęciowej

       Ważne telefony:

 • 014 6803 661 - Ordynator Oddziału
 • 014 6803 660 - Gabinet Lekarski
 • 014 6803 625 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6803 659 - Psycholog 
 • 014 6803 624 - Sekretarka Medyczna 
 • 014 6803 663 - Dyżurka Pielęgniarek
 • 014 6839 173 - Telefon dla pacjentów sali obserwacyjnej 
 • 014 6839 183 - Telefon dla pacjentów sal ogólnych

Oddział Psychiatryczny I leczy:

F 05  Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

F 06   Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07    Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5  Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7  Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2  Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania  spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20  Schizofrenia.

F 21  Zaburzenia schizotypowe.

F 22  Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23  Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24  indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25  Zaburzenia schizoafektywne.

F 28  Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29  Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30  Epizod maniakalny.

F 31  Zaburzenia afektywne.

F 32  Epizod depresyjny

F 33  Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34  Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38  Inne zaburzenia nastroju.

F 39  Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40  Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41  Inne zaburzenia lekowe.

F 42  Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43  Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44  Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45  Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48  Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60  Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70  Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

Przepustki udzielane są za zgodą Ordynatora oddziału.