Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) ZOZ Dębica

 

CZP ZOZ Dębica  będzie obejmowało swoją opieką pacjentów powiatu dębickiego. 

Jest to w sumie około 115 000 osób dorosłych powyżej 18 r. ż. 

W skład CZP Straszęcin będą wchodziły następujące struktury: 

 • Oddział Psychiatryczny I w Straszęcinie - 27 łóżek stacjonarnych ,

 • Oddział Psychiatryczny II w Straszęcinie – 27 łóżek stacjonarnych,

 • Oddział Psychiatryczny III w Straszęcinie – 27 łóżek stacjonarnych,

 • Oddział Psychiatryczny Dzienny w Dębicy - 27 miejsc terapii dziennej, 

 • PZP w Straszęcinie dla dorosłych - leczenie ambulatoryjne i psychoterapia, 

 • 1 Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyne w Straszęcinie

 • Zespół Leczenia Środowiskowego - baza zespołu w Straszęcinie, 

CZP będzie w sposób całościowy pomagało pacjentom naszego powiatu wymagających pomocy bądź wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego w leczeniu ambulatoryjnym, środowiskowym a w razie konieczności zapewni hospitalizację szpitalną.

Populacja naszego powiatu ma możliwość korzystania z różnych form wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie. Dotychczas było to możliwe w różnych instytucjach, które były nie powiązane i słabo współpracowały co stało na przeszkodzie kompleksowemu leczeniu i otrzymaniu należytej opieli po wyjściu pacjenta ze szpitala psychiatrycznego. W wielu przypadkach pacjenci przerywali leczenie, dochodziło do kolejnego nawrotu psychozy i hospitalizacji.

Utworzenie CZP ma za zadanie koordynację działań, by pacjenci pozostawali w leczeniu ambulatoryjnym i dochodzili do zdrowia w domu.         

Zależy nam by uzyskaną poprawę stanu zdrowia jak najdłużej utrzymać w stanie remisji w oparciu o ambulatoryjne formy pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.

CZP zajmuje się leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18r.ż.

(pacjent musi mieć ukończone 18 lat). Nie obejmujemy swoim leczeniem pacjentów z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków – tym zajmują się inne ośrodki i poradnie.

W ramach centrum planujemy ścisłą współpracę z:  

MOPS-em w Dębicy/ GOPS-em w Dębicy,  OIK w Dębicy, Stowarzyszeniem “Radość”,

Domem Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

Lekarzami rodzinnymi z terenu naszego powiatu, Policja, Prokuratura oraz Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział Rodzinny.

Osoby, które wymagają pomocy w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego wymagają zgłoszenia telefonicznego w Rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego lub Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym.

WAŻNE TELEFONY CZP

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (14) 6803617

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izba Przyjęć Oddziałów CZP (14) 6803601

Rejestracja Poradnia Zdrowia Psychicznego (14) 6803620

Oddziały CZP:

Oddział Psychiatryczny I CZP

Kierownik: (14) 6803661

Gabinet Lekarski: (14) 6803660

Dyżurka pielęgniarek: (14) 6803663

Sekretariat: (14) 6803624

Telefon do pacjentów (na korytarzu oddziału) (14) 6803662

Oddział Psychiatryczny II CZP

Kierownik: (14) 6803651

Gabinet Lekarski: (14) 6803650

Dyżurka pielęgniarek: (14) 6803649

Sekretariat: (14) 6803652

Telefon do pacjentów (na korytarzu oddziału) (14) 6803648

Oddział Psychiatryczny III CZP

Kierownik: (14) 6803636

Gabinet Lekarski: (14) 6803635

Dyżurka pielęgniarek: (14) 6803638

Sekretariat: (14) 6803634

Telefon do pacjentów (na korytarzu oddziału) (14) 6803637

Oddział Psychiatryczny Dzienny CZP

Kierownik: (14) 6827810

Poradnie Specjalistyczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Straszęcin 295

 

Informacja i rejestracja tel. 14 680 36 20

mgr psychologii Renata Chuptyś

Godziny przyjęć:
poniedziałek 07:00 - 14:35
wtorek 10:25 - 18:00
środa 07:00 - 14:35
czwartek 07:00 - 14:35
piątek 07:00 - 14:35

 

lek. med. Krzysztof Kawecki

Godziny przyjęć:
poniedziałek * 07:00 - 12:00 Przych. nr1
12:00 - 14:35
wtorek 07:00 - 14:35
środa 10:25 - 18:00
czwartek 07:00 - 14:35
piątek 07:00 - 09:35
* 09:35 - 14:35 Przych. nr1
* Konsultacje lekarskie
w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio
ul. 23-Sierpnia 39-200 Dębica
poniedziałek 07:00 - 12:00
piątek 09:35 - 14:35

 

mgr psychologii Urszula Susłowska - Wałęga

Godziny przyjęć:
poniedziałek 07:30 - 12:57
wtorek 07:30 - 13:00
środa 07:30 - 13:00
czwartek 07:30 - 13:29

 

lek. med. Agnieszka Chmielik

Godziny przyjęć:
czwartek 07:00 - 14:35

lek. med. Dorota Jabłońska-Jensz

Godziny przyjęć:
poniedziałek 14:35 - 20:05

 

mgr Krzysztof Borowiec

Godziny przyjęć:
poniedziałek 08:00 - 12:00
czwartek 08:00 - 14:00

 

mgr Monika Kloc-Rojek

Godziny przyjęć:
poniedziałek 08:00 - 14:00
środa 08:00 - 14:00

 

psychoterapeuta mgr Marta Wardęga

Godziny przyjęć:
poniedziałek 10:00 - 15:00
wtorek ---------------
środa 14:00 - 19:00
czwartek 14:00 - 19:00

 

mgr psychologii Ewelina Baran-Pięta

Godziny przyjęć:
poniedziałek 07:00 - 14:35
wtorek 07:00 - 14:35
środa 10:25 - 18:00
czwartek 07:00 - 14:35
piątek 07:00 - 14:35

Oddział Psychiatryczny II

Oddział Psychiatryczny II jest zlokalizowany w Straszęcinie 295. Dysponuje 27 łóżkami i jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, w którym leczeni są pacjenci (kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i polega na stosowaniu farmakoterapii uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. 
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Kierownika we wtorki i czwartki w godz. 12.00- 13.30

Odwiedziny:

Pn-Pt w godzinach 15-17:30

So-Nie w godzinach 14-18

       Nasz Zespół:

 

 • Kierownik Oddziału- lek. med. Roland Bombrych - specjalista psychiatra

 • Zastępca  Kierownika Oddziału – lek. med. Anna Czarnecka-Ożóg - specjalista psychiatra
 • lek. med. Magdalena Gazda-Lewartowska - specjalista psychiatra
 • lek. med. Sabina Wrzesień - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Alicja Knop - Mł. asystent rezydent
 • lek. med. Sabina Wrzesień - Mł. asystent rezydent
 • mgr Małgorzata Janiga-Błaszczyk - Psycholog
 • mgr Kaja Koziara - Psycholog
 • mgr Barbara Erazmus - Pielęgniarka Oddziałowa
 • Barbara Szukała - Sekretarka Medyczna
 • Elżbieta Ramska - Pracownik Socjalny

 • mgr Agnieszka Konieczko - Instruktor terapii zajęciowej 

 

       Ważne telefony:

 

 • 014 6803 651 - Ordynator Oddziału 
 • 014 6803 650 - Gabinet Lekarski 
 • 014 6803 609 - Psycholog
 • 014 6803 647 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6803 652 - Sekretariat Medyczny/fax 
 • 014 6839 170 - Telefon dla pacjentów sali obserwacyjnej
 • 014 6839 140 - Telefon dla pacjentów sal ogólnych

 

Oddział Psychiatryczny II leczy:

F 05. Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami      psychoaktywnymi.

F 06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub  dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą,  uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5 Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2 Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20 Schizofrenia.

F 21 Zaburzenia schizotypowe.

F 22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25 Zaburzenia schizoafektywne.

F 28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29 Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30 Epizod maniakalny.

F 31 Zaburzenia afektywne.

F 32 Epizod depresyjny

F 33 Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34 Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38 Inne zaburzenia nastroju.

F 39 Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41 Inne zaburzenia lekowe.

F 42 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60 Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70 Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

Oddział Psychiatryczny III jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym w którym leczeni są pacjenci ( kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego.
Jednostka mieści się w Straszęcinie ( gmina Żyraków). Posiada 27 łóżek .
Leczenie w oddziale polega na stosowaniu farmakoterapii, uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. Przepustki udzielane są za zgodą Kierownika oddziału.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Kierownika oddziału we wtorki i czwartki w godz. 12.00- 13.30, oraz przez lekarzy prowadzących.

Odwiedziny:

Pn-Pt w godzinach 15-17:30

So-Nie w godzinach 14-18

W oddziale pracują:

 • Kierownik  lek.med. Agnieszka Żaba-Susz- specjalista psychiatra
 • lek.med. Teresa Homa-Tarnowska - Starszy asystent - Z-ca Kierownika
 • lek. rezydent Michał Król
 • lek. rezydent Kacper Florek
 • lek. rezydent Klaudia Buś

 • Kierownik ds. pielęgniarstwa mgr Dorota Stanek-Bałycz

 • Psycholog mgr Sylwia Jeniec
 • Psycholog mgr Ewelina Kupiec
 • Sekretarka Barbara Osak
 • Pracownik socjalny - mgr Wioletta Ziobro
 • Instruktor terapii zajęciowej Katarzyna Kucharska
 • Instruktor terapii zajęciowej mgr Anna Panek

Telefony:

 • Gabinet Ordynatora- 14 6803636
 • Gabinet Lekarski- 146803635
 • Gabinet Psychologa – 14 6803 639
 • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej- 14 6803 640
 • Dyżurka Pielęgniarek- 14 6803 638
 • Sekretariat/ fax - 14 6803 634
 • Telefon dla pacjentów sali obserwacyjnej - 14 6839 207
 • Telefon dla pacjentów sal ogólnych- 14 6839 138

 

Oddział Psychiatryczny III leczy:

F 05.  Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

F 06   Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07  Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5 Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2 Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20 Schizofrenia.

F 21 Zaburzenia schizotypowe.

F 22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25 Zaburzenia schizoafektywne.

F 28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29 Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30 Epizod maniakalny.

F 31 Zaburzenia afektywne.

F 32 Epizod depresyjny

F 33 Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34 Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38 Inne zaburzenia nastroju.

F 39 Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41 Inne zaburzenia lekowe.

F 42 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60 Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70 Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

Oddział Psychiatryczny I

Oddział Psychiatryczny I jest zlokalizowany w Straszęcinie 295. Dysponuje 27 łóżkami i jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, w którym leczeni są pacjenci (kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i polega na stosowaniu farmakoterapii uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. 
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Ordynatora Oddziału oraz lekarzy prowadzących we wtorki i czwartki w godz. 11.00- 13.00

Odwiedziny:

Pn-Pt w godzinach 15-17:30

So-Nie w godzinach 14-18

       Nasz zespół:

 • Ordynator Oddziału: lek. med. Robert Gubernat - specjalista psychiatra

       Lekarze Oddziałowi:

 • lek. med. Agnieszka Chmielik - specjalista psychiatra 
 • lek. med. Karina Łabędowicz-Więcek - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Anna Serwańska - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Anna Słowik - w trakcie specjalizacji

      Kierownik ds. pielęgniarstwa: mgr Renata Styś

 • mgr Monika Łapanowska - Psycholog
 • mgr Ewelina Obal - Psycholog
 • Teresa Pociask - Sekretarka Medyczna
 • Beata Kruk - Pracownik Socjalny
 • Renata Mirowska - Instruktor terapii zajęciowej

       Ważne telefony:

 • 014 6803 661 - Ordynator Oddziału
 • 014 6803 660 - Gabinet Lekarski
 • 014 6803 625 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6803 659 - Psycholog 
 • 014 6803 624 - Sekretarka Medyczna 
 • 014 6803 663 - Dyżurka Pielęgniarek
 • 014 6839 173 - Telefon dla pacjentów sali obserwacyjnej 
 • 014 6839 183 - Telefon dla pacjentów sal ogólnych

Oddział Psychiatryczny I leczy:

F 05  Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

F 06   Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07    Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5  Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7  Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2  Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania  spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20  Schizofrenia.

F 21  Zaburzenia schizotypowe.

F 22  Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23  Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24  indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25  Zaburzenia schizoafektywne.

F 28  Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29  Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30  Epizod maniakalny.

F 31  Zaburzenia afektywne.

F 32  Epizod depresyjny

F 33  Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34  Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38  Inne zaburzenia nastroju.

F 39  Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40  Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41  Inne zaburzenia lekowe.

F 42  Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43  Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44  Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45  Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48  Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60  Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70  Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

Przepustki udzielane są za zgodą Ordynatora oddziału.