Oddział Rehabilitacji mieści się na III piętrze Szpitala i posiada 33 łóżka. Głównym zadaniem Oddziału jest przywrócenie pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, a tym samym zdolności do brania czynnego udziału w życiu po utraconych na skutek choroby lub urazów funkcjach narządów, układów lub całego ustroju. Ważnym elementem jest też skrócenie czasu leczenia, wyleczenie bądź zmniejszenie dysfunkcji narządów ruchu i ograniczenie powstających deficytów lub niepełnosprawności. Pacjenci leczeni są w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej, jak również rehabilitacji neurologicznej. Oddział posiada własną salę do ćwiczeń z pacjentami i współpracuje z Pracownią Rehabilitacji mieszczącą się na tym samym piętrze. W Oddziale pracuje doświadczony personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, logopeda). Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z rehabilitacji medycznej.

        Nasz Zespół:

  • Ordynator Oddziału: lek. med. Greta Czarnecka - specjalista rehabilitacji medycznej
  • Zastępca Ordynatora Oddziału: lek. med. Grażyna Dobrowolska-Dziewulska - specjalista rehabilitacji medycznej
  • lek. med. Stanisława Krasnoid - specjalista rehabilitacji medycznej
  • lek. med. Bożena Książek-Trzaskuś - specjalista neurolog

       Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Alicja Bystrek

       Ważne telefony:

  • 014 6808 351 - Ordynator Oddziału
  • 014 6808 339 - Pielęgniarka Oddziałowa
  • 014 6808 338 - Dyżurka Pielęgniarska
  • 014 6808 341 - Sala ćwiczeń