Dziecko które umiera, w którymkolwiek
momencie swojego życia, choćby przed swoimi
narodzinami, jest takim samym człowiekiem
jak Ty czy ja. Należy mu się szacunek, godne
traktowanie, a zatem i godny pochówek.

Polskie prawo zapewnia rodzicom możliwość
pochowania dziecka, które urodziło się martwe, bez
względu na czas trwania ciąży. Bywa jednak tak, że
niektórzy rodzice rezygnują z tego prawa
i pozostawiają martwe dzieci w szpitalu…


Po podpisaniu porozumienia Burmistrza Miasta z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Dębicy, regulującego zasady pochówku dzieci martwo urodzonych, których rodzice zrezygnowali z prawa do pochówku we własnym zakresie, oraz po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim i Administratorem Cmentarza procedur tego pochówku - Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II pragnie poinformować, że w niedzielę 18.10.2020 r. po raz pierwszy odbędzie się uroczysty pochówek tych dzieci, na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej. Urna i karteczki z imionami dzieci podanymi przez Rodziców, zostanie złożona do wspólnej mogiły. Pochówek poprzedzi Msza św. odprawiona w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy o godz.13.00 w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku: choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dziecka. Przed Mszą św. będzie można napisać imiona zmarłych dzieci, na specjalnie przygotowanych karteczkach, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem, a potem do mogiły zbiorczej na cmentarzu. Uroczysty pochówek, któremu będzie przewodniczył Kapłan nastąpi po Eucharystii i przemieszczeniu się (we własnym zakresie) na cmentarz.


Serdecznie zapraszamy rodziców zmarłych dzieci
i wszystkich pragnących wziąć udział w tych uroczystościach.


Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetowych Miasta Dębicy.
Kolejne pochówki od 2021 będą dwa razy w roku: w pierwszą niedzielę po
25 marca - kiedy obchodzony jest „Dzień Świętości Życia” i w niedzielę po
15 października - jest to dzień, który na całym świecie poświęcony jest
wspomnieniu „Dziecka Utraconego”.


Imiona dzieci można również przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lek. med. Agata Hanych

Godziny przyjęć:
poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 08:00 - 11:00
czwartek 14:00 - 16:00

lek. med. Magdalena Kokoszka

Godziny przyjęć:
środa 08:00 - 11:00

 

lek. med. Michał Cibor

Godziny przyjęć:
piątek 12:00 - 16:00


Zdrowie pacjentów jest naszym priorytetem.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zlokalizowany w Straszęcinie 295, w niskich zabudowaniach przylegających do budynku głównego, z wejściem zlokalizowanym od strony północnej. Oddział dysponuje 23 łóżkami i przyjmuje pacjentów z chorobami przewlekłymi, wymagających całodobowej opieki specjalistycznej. Oddział jest dobrze zagospodarowany, wyposażony w niezbędny do leczenia, utrzymania higieny i rehabilitacji sprzęt, obsługiwany przez wykwalifikowany personel: lekarza, pielęgniarki, terapeutów, rehabilitantów i opiekunów medycznych.

  

       Nasz Zespół:

  • Ordynator Oddziału: lek. med. Stanisława Dybowska - specjalista chorób wewnętrznych
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Fik

       Ważne telefony:

  • 014 6803 672 - Ordynator Oddziału
  • 014 6803 670 - Pielęgniarka Oddziałowa

       Informacje dla osób składających wniosek o przyjęcie do oddziału i wymagane dokumenty:

      1. Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym (oświadczenie o płatności).
      2. Zobowiązanie się członków rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie (oświadczenie o odbiorze pacjenta).
      3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji (zaświadczenie lekarskie).
      4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną (wywiad pielęgniarski).
      5. Skalę Barthel wypełnioną i podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę (0 - 40 pkt).
      6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie - (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej decyzji ZUS / KRUS / MOPS).
      7. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
      8. Kserokopię dowodu osobistego.
      9. Dokumentację medyczną pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (zalacznik nr 1.pdf)zalacznik nr 1.pdf Super User418 kB2022-03-08
Pobierz plik (zalacznik nr 2.pdf)zalacznik nr 2.pdf Super User149 kB2022-03-08
Pobierz plik (oswiadczenie.PDF)oswiadczenie.PDF Super User43 kB2022-03-08
Adres do korespondencji:

adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 
ul. Krakowska 91
39-200 Dębica

Telefon: 14 670 36 21
Fax: 14 670 28 49 
e-mail:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www:    zoz-debica.pl 
Regon: 851643503
NIP: 872-19-07-964

Spis telefonów:

Szpital w Dębicy

39-200 Dębica, ul.Krakowska 91

Centrala telefoniczna 14 670 36 21, 14 670 36 22, 14 670 36 23
Sekretariat 14 670 30 20,  14 680 82 24
Sekretariat - fax 14 670 28 49

Administracja

Sekretariat dyrekcji 14 680 82 24
Sekretariat dyrekcji - fax 14 670 28 49
Główny Księgowy 14 680 82 31
Sekcja służb pracowniczych - kierownik 14 680 82 40
Dział organizacji i nadzoru - kierownik 14 680 84 30
Naczelna Pielęgniarka 14 680 84 30
Sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych - kierownik 14 680 82 60
Sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych - zamówienia publiczne 14 680 83 05
Sekcja ekspolatacyjno - techniczna - kierownik 14 680 82 61

Poradnie Specjalistyczne

rejestracja 14 680 82 08

Oddziały Szpitalne

Stacja Dializ
gabinet lekarski 14 680 82 02
dyżurka pielęgniarek 14 680 84 14

Oddział Dziecięcy
gabinet lekarski 14 680 83 70
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 67

Oddział Wewnętrzny I
gabinet lekarski 14 680 83 54
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 53

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
gabinet lekarski 14 680 83 59
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 58

Oddział Rehabilitacji z Pododdz. Rehabilitacji Dziecięcej
gabinet lekarski 14 680 83 40
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 38

Oddział Neurologiczny
gabinet lekarski 14 680 83 89
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 86

Oddział Okulistyczny
gabinet lekarski 14 680 83 47
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 48

Oddział Ginekologiczno - Położniczy
gabinet lekarski 14 680 83 26
dyżurka pielęgniarek - ginekologia 14 680 83 27
dyżurka pielęgniarek - położnictwo 14 680 83 25

Oddział Noworodków i Wcześniaków
gabinet lekarski 14 680 83 72
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 31

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododz. Gastroenterologii
gabinet lekarski 14 680 83 11
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 14

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
gabinet lekarski 14 680 82 10
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 10

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
gabinet lekarski 14 680 83 13

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
gabinet lekarski 14 680 83 87
dyżurka pielęgniarek 14 680 83 83

Zakład Opiekuńczo Leczniczy
gabinet lekarski 14 680 86 71
dyżurka pielęgniarek 14 680 86 69
oddziałowa gabinet 14 680 86 70

 

Pracownia Rehabilitacji
rejestracja 14 680 84 51

Pracownia TK
14 680 84 61

 

Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna

14 6808444

Oddziały Psychiatryczne w Straszęcinie

Straszęcin 295:

Centrala telefoniczna 14 680 36 00
Izba Przyjęć 14 680 36 18 lub 680 36 01

Przychodnie Rejonowe w Dębicy:

Przychodnia Nr 1 , ul. Cmentarna 54

Rejestracja POZ 14 682 78 01
Poradnia K   14 682 78 02
Poradnia Ortodontyczna:  14 681 78 30
Przych.Dziecięca 14 682 78 04


Przychodnia Nr 5 , ul. Szkolna 4

Rejestracja POZ 14 682 78 13
Przych. Dziecięca 14 682 78 14

Poradnia Gruźlicy 812


Nagoszyn 21a- Punkt lekarski 14 682 88 14

Podkategorie