Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy uprzejmie informuje, że z uwagi na fakt, iż dni świąteczne t.j. 11 listopada 2023r. i 6 stycznia 2024r. przypadają w sobotę, dniami wolnymi od pracy dla pracowników ZOZ w Dębicy będą dni 20 listopada 2023r. i 8 stycznia 2024r. Świadczenia zdrowotne w dniach 20 listopada 2023r. i 8 stycznia 2024r. będą udzielane jak w niedziele, święta i dni wolne od pracy.