Oddział zlokalizowany jest na V piętrze Szpitala, liczy 22 łóżka. W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń ostrych i przewlekłych narządu ruchu. Wykonywane są pilne i planowe zabiegi ortopedyczne. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie: Laboratorium Centralne, Pracownię Mikrobiologii Ogólnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Rezonansu Magnetycznego), Pracownię Endoskopii, Pracownię EEG, a zabiegi operacyjne przeprowadza się w Bloku Operacyjnym. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

         Nasz Zespół:

 • Kierownik Oddziału: Lek. med. Zbigniew Kiebała - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Z-ca Kierownika Oddziału: Lek. med. Maksymilian Chmura - specjalista ortopedii i traumatologii

       Lekarze oddziałowi:

 • Lek. med. Julitta Garbal - Sawka - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Bogdan Naszkiewicz - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Marcin Dec - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Konrad Grabarek - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Marcin Stępniak - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Piotr Brzostowski - w trakcie specjalizacji
 • Lek. med. Michał Cibor - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Krzysztof Kula - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Przemysław Koszyk - specjalista ortopedii

       p.o.Kierownik ds pielęgniarstwa: mgr Aleksandra Byś

       Ważne telefony:

 • 014 6808 411 - Gabinet Kierownika
 • 014 6808 210 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 310 - Dyżurka pielęgniarek
 • 014 6808 317 - Sekretarka medyczna