Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii

Oddział mieści się na V piętrze Szpitala, liczy 38 łóżka, posiada własną salę zabiegową i salę pooperacyjną. W oddziale wykonuje się diagnostykę i leczenie schorzeń górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych, układu moczowego, tarczycy, naczyń tętniczych i żylnych, przepuklin brzusznych, schorzeń onkologicznych. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie: Laboratorium Centralne, Pracownię Mikrobiologii Ogólnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Rezonansu Magnetycznego), Pracownię Endoskopii, Pracownię EEG, a zabiegi operacyjne przeprowadza się w Bloku Operacyjnym. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej. 

       Nasz Zespół:

  • Kierownik Oddziału: lek. med. Andrzej Stawicki - specjalista chirurgii ogólnej
  • Z-ca Kierownika Oddziału: dr n. med. Wiesław Mendyka - specjalista chirurgii ogólnej

       Lekarze oddziałowi:

  • Lek. med. Ryszard Pazdan - specjalista chirurgii ogólnej
  • Lek. med. Stanisław Plata - specjalista chirurgii ogólnej, Kierownik Pracowni Endoskopii
  • Lek. med. Kazimierz Barciński - specjalista chirurgii ogólnej
       Pielęgniarka oddziałowa: mgr Danuta Papiernik

       Ważne telefony:

  • 014 6808 311 Gabinet lekarski
  • 014 6808 314 Dyżurka pielęgniarek
  • 014 6808 318 Sekretarka medyczna