Informacje Środowiskowe

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

SZPITAL POWIATOWY W DĘBICY

39-200 Dębica

ul. Krakowska 91

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

·         Decyzja nr 253/13 z dnia 30 PAŹDZIERNIK 2013r. PPWIS w RZESZOWIE na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki aparat rtg OPERA RT-20

·         Decyzja 253/13 z dnia 30 PAŹDZIERNIK 2013r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki aparat rtg OPERA T-30

·         Decyzja nr SR.442-1-45/1/07/13 z dnia 24-01- 2007r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni  z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. EDITOR HFE 501

·         Decyzja nr 18/2018 Z DNIA 29-01-2018. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. TOMOGRAF KOMPUTEROWY SOMATOM GoUp

·         Decyzja nr 170/2020 z dnia 10-08-2020r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostycznej. APARAT JEZDNY SpeedyPlus DR

·         Decyzja nr 43/11 z dnia 04-03-2011r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, aparat jezdny Polymobil plus

·         Decyzja nr 306/2019 z dnia 22-11-2019r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym apatat rtg typu ramie C Siremobil Compact L z zakresu badań rentgenodiagnostycznych

 

·         Decyzja nr 307/2019 z dnia 22-11-2019r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym apatat rtg typu ramie C Cios Connect z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

·         Decyzja Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych-w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

·          

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące / Dz.U z 2021 poz.1657/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

·         na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach (od 01.08.2022 do 31.08.2023 r.) nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

·         Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

  

Data aktualizacji: 28.09.2023 r.