Oddział Okulistyczny jest zlokalizowany w osobnym budynku znajdującym się w parku szpitalnym i mieści się w segmencie zachodnim. Posiada 10 łóżek, w tym 6 typu fotelowego i specjalizuje się w zabiegach planowych w trybie chirurgii jednego dnia. Rocznie wykonuje się około 1000 zabiegów, w tym:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz operacje zaćm wikłających,
 • wszczepianie soczewek jednoogniskowych, także soczewek torycznych,
 • terapia lekami anty-VEGF w wysiękowym AMD (zarówno w programie lekowym jak i poza programem), makulopatii pozakrzepowej i cukrzycowej,
 • operacje jaskry poprzez wszczep implantów Ex-Press
 • plastyki powiek: usuwanie guzków, gradówek, kępek żółtych, wiotkości powiek, zabiegi odwinięcia i podwinięcia powiek,
 • zabiegi laserowe: Yag laser - kapsulotomie tylne w zaćmie wtórnej, Yag laser - irydotomie w jaskrze zamykającego się kąta, fotokoagulacje siatkówki z powodu przedarć i zwyrodnień obwodowych, retinopatii cukrzycowej i pozakrzepowej.
 • operacje witrektomii

       Nasz Zespół:

 • Ordynator Oddziału: lek. med. Adam Słoka - specjalista chorób oczu
 • Starszy Asystent: lek. med. Joanna Prokop - specjalista chorób oczu
 • lek. med. Sławomir Bolek - specjalista chorób oczu
 • lek. med. Kinga Król-Jarosz - specjalista okulistyki
 • lek. med. Agata Sobkowicz - specjalista okulistyki
 • lek. med. Jakub Słoka - specjalista okulistyki

 • Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Anna Sułkowska

 • Pielęgniarka: Ewa Michalik
 • Pielęgniarka: Zofia Dzik
 • Pielęgniarka: Urszula Prucnal
 • Sekretarka med.: Monika Pękala
 • Optometrystka: Krystyna Lubecka-Fraszczyńska

       Ważne telefony:

 • 14 6808 345   - Gabinet lekarski
 • 14 6808 348   - Gabinet Pielęgniarski
 • 14 6808 346   - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 14 6808 346   - Sekretariat Oddziału