Personel:

kier. lek Alicja Ruman - Petrenko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Krzysztof Siwiec - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Zbigniew Bober - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Paweł Kukułka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Magdalena Uzar-Jastrząb - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. Marek Wojtaszek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Magdalena Frej-Baszczowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Anna Antoń-Rutkowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Eugeniusz Kawa - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Włodzimierz Rolecki - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek Agnieszka Kukułka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

mgr Paweł Wałęga - pielęgniarz oddziałowy

 W Stacji Dializ wykonywane są zabiegi hemodializ, pacjentom głównie z Dębicy i najbliższych miejscowości u których doszło do nagłego lub powolnego pogorszenia funkcji nerek.   Planowe zabiegi są prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00 w systemie dwuzmianowym oraz w razie potrzeby w trybie pilnym. W Stacji Dializ wykonywanych jest prawie 6000 hemodializ rocznie. Nad bezpieczeństwem chorych i prawidłowym przebiegiem zabiegów czuwa wykwalifikowany personel, posiadający wieloletnie doświadczenie oraz liczne kursy i szkolenia z dziedziny dializoterapii. Stacja Dializ jest jedną z nowoczesnych jednostek powstałą w 2001 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szpitala dr Artura Puszko, konsultanta wojewódzkiego ds. nefrologii profesora dr hab. Władysława Sułowicza i zaangażowanych  mieszkańców Dębicy zwłaszcza pana radnego Powiatu Dębickiego Józefa Czernickiego w ramach programu Ministerstwa Zdrowia poprawy dostępności dializoterapii koordynowanego przez profesora dr hab. nauk medycznych Bolesława Rutkowskiego - odpowiadających wszystkim ówczesnym wymaganiom i standardom europejskim.

Nasz zespół:

  • Kierownik oddziału: lek. med. Daniel Dwornik - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii 
  • Z-ca Kierownika oddziału: lek. med. Małgorzata Wolak-Knych - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii 
  • Starszy asystent: lek. med. Joanna Urbańska - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii 

  • Pielęgniarka koordynująca: mgr Marzena Gawlik - specjalista pielęgniarstwa internistycznego 
  • Pielęgniarka koordynująca d.s. zakażeń szpitalnych:  mgr Małgorzata Węgrzyn - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego i internistycznego

Pielęgniarki dializacyjne:

Beata Iwasieczko

lic. piel. Barbara Madej

Agnieszka Matraj

Danuta Mędrek

Krystyna Pierz

Elżbieta Ziobro

mgr Patrycja Rachel

Technicy:

Krzysztof Górecki

Daniel Muchowski

Ważne telefony:

14 6808202 - gabinet lekarski

14 6808414 - gabinet pielęgniarski

14 6808402 - pielęgniarka koordynująca

14 6808302 - technicy

Informacje Środowiskowe

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

SZPITAL POWIATOWY W DĘBICY

39-200 Dębica

ul. Krakowska 91

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

·         Decyzja nr 253/13 z dnia 30 PAŹDZIERNIK 2013r. PPWIS w RZESZOWIE na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki aparat rtg OPERA RT-20

·         Decyzja 253/13 z dnia 30 PAŹDZIERNIK 2013r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki aparat rtg OPERA T-30

·         Decyzja nr SR.442-1-45/1/07/13 z dnia 24-01- 2007r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni  z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. EDITOR HFE 501

·         Decyzja nr 18/2018 Z DNIA 29-01-2018. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. TOMOGRAF KOMPUTEROWY SOMATOM GoUp

·         Decyzja nr 170/2020 z dnia 10-08-2020r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostycznej. APARAT JEZDNY SpeedyPlus DR

·         Decyzja nr 43/11 z dnia 04-03-2011r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, aparat jezdny Polymobil plus

·         Decyzja nr 306/2019 z dnia 22-11-2019r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym apatat rtg typu ramie C Siremobil Compact L z zakresu badań rentgenodiagnostycznych

 

·         Decyzja nr 307/2019 z dnia 22-11-2019r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym apatat rtg typu ramie C Cios Connect z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

·         Decyzja Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych-w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

·          

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące / Dz.U z 2021 poz.1657/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

·         na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach (od 01.08.2022 do 31.08.2023 r.) nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

·         Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

  

Data aktualizacji: 28.09.2023 r.

Oddział Kardiologiczny znajduje się na II piętrze Szpitala. Posiada 23 łóżka oraz odcinek intensywnego nadzoru do leczenia nagłych stanów, z możliwością ciągłego monitorowania podstawowych czynności życiowych. Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych z chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu, zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca. Na oddziale przeprowadzane są badania takie jak: Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe, echokardiografię przezprzełykową oraz przezklatkową. Na oddziale wykonuje się zabiegi wszczepienia rozruszników, kardiowerterów defibrylatorów, oraz terapii resynchronizującej, dodatkowo przeprowadzane są zabiegi ablacji migotania przedsionków.

Kierownik:                          

dr n. med. Marek Styczkiewicz - specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca kierownika:

dr n. med. Marcin Kunecki - specjalista kardiolog, specjalista medycyny ratunkowej 

Lekarze oddziałowi:      

dr n. med. Piotr Paluszek - specjalista kardiolog

dr n. med. Grzegorz Jarosiński - specjalista kardiolog

lek. med. Marek Traczyński - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Marcin Leszczyk - specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Aleksandra Kułaga - w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii

lek. med. Michalina Zygmunt - w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii

dr n. med.  Jacek Bednarek - specjalista kardiolog, specjalista chorób  wewnętrznych

lek. med. Maciej Jaros - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej

lek. med. Aleksandra Mikunda - w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii

lek. med. Mateusz Szklarczyk  -  młodszy asystent rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. med. Marek Niewiadomski - specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Anna Słąba - młodszy asystent rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

dr hab. n. med. Marek Jastrzębski prof. UJ

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna Żabicka -  spec. piel. internistycznego

Sekretarka medyczna:     

Danuta Moskal - starsza sekretarka

Telefony:

Kierownik Oddziału 14 6808 388

Gabinet lekarski 14 6808 258

Sala diagnostycznai 14 6808 362

Dyżurka Pielęgniarek 14 6808 358

Pielęgniarka Oddziałowa 14 6808 361

Sekretariat 14 6808 360

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziecko które umiera, w którymkolwiek
momencie swojego życia, choćby przed swoimi
narodzinami, jest takim samym człowiekiem
jak Ty czy ja. Należy mu się szacunek, godne
traktowanie, a zatem i godny pochówek.

Polskie prawo zapewnia rodzicom możliwość
pochowania dziecka, które urodziło się martwe, bez
względu na czas trwania ciąży. Bywa jednak tak, że
niektórzy rodzice rezygnują z tego prawa
i pozostawiają martwe dzieci w szpitalu…


Po podpisaniu porozumienia Burmistrza Miasta z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Dębicy, regulującego zasady pochówku dzieci martwo urodzonych, których rodzice zrezygnowali z prawa do pochówku we własnym zakresie, oraz po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim i Administratorem Cmentarza procedur tego pochówku - Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II pragnie poinformować, że w niedzielę 18.10.2020 r. po raz pierwszy odbędzie się uroczysty pochówek tych dzieci, na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej. Urna i karteczki z imionami dzieci podanymi przez Rodziców, zostanie złożona do wspólnej mogiły. Pochówek poprzedzi Msza św. odprawiona w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy o godz.13.00 w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku: choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dziecka. Przed Mszą św. będzie można napisać imiona zmarłych dzieci, na specjalnie przygotowanych karteczkach, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem, a potem do mogiły zbiorczej na cmentarzu. Uroczysty pochówek, któremu będzie przewodniczył Kapłan nastąpi po Eucharystii i przemieszczeniu się (we własnym zakresie) na cmentarz.


Serdecznie zapraszamy rodziców zmarłych dzieci
i wszystkich pragnących wziąć udział w tych uroczystościach.


Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetowych Miasta Dębicy.
Kolejne pochówki od 2021 będą dwa razy w roku: w pierwszą niedzielę po
25 marca - kiedy obchodzony jest „Dzień Świętości Życia” i w niedzielę po
15 października - jest to dzień, który na całym świecie poświęcony jest
wspomnieniu „Dziecka Utraconego”.


Imiona dzieci można również przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie